telefon:483394333fax:483394333
ředitel:František Bruskontakty:brus@gymtan.cz
hl. koordinátor:František BrusIČ:60252570
email:gymtan@gymtan.czREDIZO:600010414
zřizovatel:Liberecký krajUJezu 642/2a, 461 80 Liberec 2Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu485 226 11170891508info@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Gymnázium osmileté všeobecné, zpracováno podle RVP ZV a RVP GV

Školní 305, 468 41 Tanvald , www.gymtan.cz

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie
sekundakvartakvintasexta
povinný
2

Zdroje a vyhledávání informací, komunikace

výstupyučivo
 • orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
 • využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
 • využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky
• sdílení odborných informací - diskusní skupiny, elektronic. konference, e- learning
• internet - aktuální služby

Zpracování a prezentace informací

výstupyučivo
 • ovládá,propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
 • využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
 • organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití
 • orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
 • využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
 • zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
• tabulkový kalkulátor - složitější vzorce a úlohy, algoritmy
• zpracování dokumentů, publikací a prezentací s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a internetu

HTML stránky, základy

výstupyučivo
  • tvorba jednoduché webové stránky s využitím vhodného programu